Uw vraag

De vragen die wij van onze opdrachtgevers krijgen, hebben veelal te maken met het optimaliseren van de bedrijfsvoering, strategie-implementatie en het inrichten en begeleiden van OpX-trajecten: het inrichten, optimaliseren en invoeren van de excellente (operationele) organisatie. Daarbij gaat het meestal, maar niet uitsluitend, over de vakgebieden waarin we ons gespecialiseerd hebben:

 • Operational Excellence
 • Performance Management
 • Service Management
 • Verandermanagement

Specifieke klantvragen per sector:

Verschillende ontwikkelingen en de belangrijke thema’s die spelen in de maakindustrie leiden tot de volgende kennis- en ondersteuningsvraagstukken en adviesopdrachten:

 • Processen stroomlijnen in de keten.
  • Zet een Lean/OpX-programma op en begeleid de eerste implementatie-fase.
  • Ondersteun diverse werkgroepen met het stroomlijnen en optimaliseren van werkprocessen.
 • Integrale product- & procesinnovatie (productontwikkeling in de keten).
  • Geef aanbevelingen hoe we het innovatieklimaat in onze keten kunnen verhogen en hoe we de samenwerking op het gebied van product- en procesinnovatie kunnen verbeteren op basis van agile marketing & innovation.
  • Verhoog de doelmatigheid en doeltreffendheid van bestaande (ketenbrede) innovatieteams op basis van Lean-startup.
  • Toets onze samenwerking met toeleveranciers en kennisinstituten op het gebied van productontwikkeling en geef aan hoe we meer rendement uit de samenwerking kunnen halen.
 • Evalueren en verhogen van de doelmatigheid en de doeltreffendheid van verbeterprogramma’s.
  • Evalueer ons verbeterprogramma en geef aanbevelingen voor rendementsverbeteringen van het programma.
  • Hebben we de juiste verbeterprojecten te pakken en hoe doen we het ten opzichte van andere organisaties?

Verschillende ontwikkelingen en de belangrijke thema’s die spelen in de Transport en Logistieke sector leiden tot de volgende kennis- en ondersteuningsvraagstukken en adviesopdrachten:

 • Benchmarking en optimalisatie van (closed-loop) supply chain operations.
  • Hoe presteren we ten opzichte van andere organisaties in onze sector?
  • Geef verbeteringen voor de structuur van ons netwerk zodat we een hogere productiviteit krijgen.
  • Analyseer de ‘verstoringen’ die vertrek (de doorstroming in het netwerk) vertragen.
 • Ketenprocessen stroomlijnen  & samenwerken in de keten bij continu verbeteren.
  • Zet een Lean-programma op en begeleid de eerste implementatie-fase.
  • Ondersteun diverse werkgroepen met het stroomlijnen en optimaliseren van keten- en werkprocessen.
 • Resource efficiency & duurzaamheid in de keten (closed-loop supply chains).
  • Verhoog de snelheid van invoering van ons duurzaamheidsbeleid.
  • Evalueer onze closed-loop supply chain strategie.
 • Opzetten en evalueren van ketenbrede verbeterprogramma’s (zoals Lean in de Keten).
  • Evalueer ons verbeterprogramma en geef aanbevelingen voor rendementsverbeteringen van dat programma.
  • Hebben we de juiste verbeterprojecten te pakken en hoe doen we het ten opzichte van andere organisaties?

Verschillende ontwikkelingen en de belangrijke thema’s die spelen in de Technische Dienstverlening leiden tot de volgende kennis- en ondersteuningsvraagstukken en adviesopdrachten:

 • Benchmarking van HoTT-prestatie en optimalisatie van werkprocessen.
  • Hoe presteren we ten opzichte van andere organisaties in onze sector?
  • Geef verbeteringen om de HoTT te vergroten.
  • Help verspillingen uit onze werkprocessen te halen.
 • Interne werkprocessen optimaliseren en ketenprocessen stroomlijnen.
  • Help Operational Excellence (nieuwe stijl) invoeren.
  • Voer een quick-scan uit naar de operationele kosten en geef het besparingspotentieel en de verbeterrichtingen aan.
 • Verbeteren van de professionaliteit van zowel de indirecte als de directe organisatie.
  • Verbeter de werkvoorbereiding- en planningsfuncties: optimaliseer de office-operatie.
  • Bevorder afstemming en samenwerking tussen het werkveld buiten met de organisatie binnen.
  • Reduceer de administratielast van directen zonder de werklast van indirecten te verhogen.
 • Ontwikkelen van modern leiderschap en het creëren van een cultuur van continu verbeteren (Lean-services).
  • Coach en begeleid teamleiders bij het invoeren van Lean Leiderschap.
  • Zorg dat continu verbeteren wordt ingevoerd en dat er daadwerkelijke verbeteringen worden gerealiseerd.
 • Opzetten en evalueren van verbeterprogramma’s zoals Lean management.
  • Evalueer ons verbeterprogramma en geef aanbevelingen voor rendementsverbeteringen van dat programma.
  • Hebben we de juiste verbeterprojecten te pakken en hoe doen we het ten opzichte van andere organisaties?

Verschillende ontwikkelingen en de belangrijke thema’s die spelen binnen hoger onderwijs instellingen leiden tot de volgende kennis- en ondersteuningsvraagstukken en adviesopdrachten:

 • Processen stroomlijnen
  • Zet een Lean/OpX-programma op en begeleid de eerste implementatie-fase.
  • Ondersteun diverse werkgroepen met het stroomlijnen en optimaliseren van werkprocessen.
 • Benchmarking van productiviteit en administratieve lasten.
  • Hoe presteren we ten opzichte van andere organisaties in onze sector?
  • Geef verbeteringen om de productiviteit (Operational Professional Effectiveness) te vergroten.
  • Help verspillingen uit onze werkprocessen te halen en reduceer de administratieve lastendruk.
 • Verbeteren van de effectiviteit van verbeterprogramma’s zoals Lean Management
  • Help onze bedrijfsvoering verder te ontwikkelen via het invoeren van Lean Management
  • Evalueer ons verbeterprogramma en geef aanbevelingen voor verbeteringen ten aanzien van het rendement.
  • Wat is de volgende stap en hoe organiseren we die?

Comments are closed.