Overhead value analysis

Wat is het?

Een overhead value analysis (OVA) is een analysemethode om de kosten en het nut van de overhead (meestal stafdiensten genoemd) te onderzoeken. Een OVA concentreert zich op het optimaliseren van de indirecte activiteiten en interne diensten in organisaties.

Wat levert het op?

Een OVA vergelijkt de kosten van de indirecte activiteiten met de output van de primaire processen en geeft expliciet het verbeter- en besparingspotentieel aan.

Met een OVA krijgt u een beoordeling van toegevoegde waarde van overhead-functies en worden deze afgewogen tegen de kosten ervan. Bij een OVA worden ook de aansturing en de inrichting van de overheadfuncties belicht. Het is in veel gevallen de uitdaging om die omvang te beperken en tegelijkertijd de toegevoegde waarde van de overhead te verbeteren.

Wat is de aanpak op hoofdlijnen?

Een OVA volgt vaak op een benchmark, waarbij de overhead van een organisatie wordt vergeleken met de overhead van andere organisaties in de sector. Het doel daarvan is te kijken of er bespaard kan worden door overtollige overheadactiviteiten te elimineren. Vervolgens wordt via interviews de kwaliteit van de overhead vanuit oogpunt van de interne klant bepaald.

Het beoogde resultaat van een OVA is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verlagen van kosten; steeds meer organisaties gebruiken een OVA-benchmark als instrument om te leren in een benchleertraject. Daarvoor is het wel van belang om de OVA-analyse te baseren op een benchmark met de juiste vergelijkingsgroep waarvan veel bekend is.

<<Terug                                                                                                   Interesse? Neem contact op >>

Comments are closed.