Training Lean Services

Wat is het?

Omdat Lean net als servicemanagement ‘het leveren van klantwaarde’ centraal stelt en er nog veel verspilling is binnen de dienstverlening, is Lean erg populair in service-organisaties. In veel dienstverleningsprocessen is de hoeveelheid niet-waardetoevoegende activiteiten nog altijd veel groter dan de hoeveelheid waardetoevoegende activiteiten. Dat geldt zeker voor non-profit diensten. Het inzetten van Lean-instrumenten is in dienstverlening altijd zinvol om verspillingen te elimineren. In samenwerking met het OpX-Instituut heben we een training Lean Services ontwikkeld waarin dieper wordt ingegaan op het toepassen van Lean in dienstverlenende organisaties.

Wat levert het op?

Na deze training:

  • Weet u wat Lean en Six Sigma is en hoe dit toegepast kan worden binnen de dienstverlening.
  • Kunt u de 12 kantoorverspillingen en andere Lean service wastes herkennen en toepassen voor verschillende soorten dienstverlening.
  • Kunt u verschillende Lean-technieken en -instrumenten specifiek in een dienstenomgeving toepassen.
  • Kunt u een een value stream map in een diensten omgeving opstellen en analyseren.
  • Kunt u een Lean service blueprint (future state VSM for Lean services) opstellen.
  • Kunt u een diensten-omgeving classificeren in de Bicheno-matrix en de Johnston&Clark-matrix.
  • Weet u wat de bijzondere kenmerken van diensten zijn ten opzichte van productie.

Wat is de aanpak op hoofdlijnen?

In deze training wordt gebruik gemaakt van de boeken Operational Excellence-van industrie tot dienstverlening, The Lean Toolbox for Service Systems en The complete enterprise: VSM for administrative & office  processes. Daarom is (passieve) kennis van de Engelse taal gewenst.

De training bestaat uit vijf aaneengesloten blokken (dagdelen ) verdeeld over 2 aaneengesloten dagen:

  • Dag 1: van 09:00 tot 19:30 uur.
  • Dag 2: van 09:00 tot 17:30 uur.

Interesse? Zie webpage van deze cursus van het OpX-Instituut.

Comments are closed.