Doorlooptijd- en wachttijdanalyse

Doorlooptijd- en wachttijdanalyse

Wat is het?

De doorlooptijdanalyse is een typisch OpX-instrument waarbij de tijd die processtappen in beslag nemen wordt gemeten en geanalyseerd. De doorlooptijd van een proces bestaat uit waardetoevoegende tijd (zoals bewerkingstijd, afhandelingstijd, uithardingstijd en droogtijd) én niet-waardetoevoegende tijd (zoals transporttijd, omsteltijd, wachttijd en reparatietijd).

Wat levert het op?

Het resultaat van een doorlooptijdanalyse wordt weergegeven in een rapportage met niet alleen informatie over de gemiddelde doorlooptijden per (proces)activiteit, maar ook over de variatie in de doorlooptijd per procesactiviteit (min–max-spreidingsdiagram); dit is een maat voor de procesbeheersing. De rapportage bevat tenslotte diverse verbeterpunten om de doorlooptijd te verkorten en de procesbeheersing te verbeteren.

Wat is de aanpak op hoofdlijnen?

Eerst wordt getoetst of er adequate procesbeschrijvingen zijn die als basis dienen voor een doorlooptijdanalyse. Deze moeten anders eerst worden ontwikkeld. Vervolgens worden zogenaamde shoptravellers ingezet – dat zijn scorekaarten die tijdens het proces met diverse orders (klanten) meereizen door het proces en waarop voor de achtereenvolgende processtappen de tijden (en in geval van vertragingen de redenen) worden bijgehouden.

<<Terug                                                                                                             Interesse? Neem contact op >>

Comments are closed.