Action-learning coaching

Wat is het?

Action-learning coaching is een combinatie van coaching en action-learning, waarin Leren-Doen-Reflecteren centraal staat. Action-learning coaching betekent dat een manager/teamleider gecoacht wordt in het verder professionaliseren van de organisatie door zijn/haar medewerkers te laten verbeteren en vernieuwen aan de hand van het action-learning model. Daarbij neemt de manager/teamleider eerst de rol van trainer aan in het aanleren van, bijvoorbeeld, een nieuw proces of een nieuwe procedure voor de medewerkers die daarin getraind worden. De medewerkers voeren vervolgens na de training praktijkopdrachten uit (d.z.w. ze brengen het geleerde in de praktijk) en vervolgens reflecteert de manager/teamleider daarop. De coach reflecteert op het action-learning proces van de manager/teamleider. Action-learning coaching wordt vaak gecombineerd met Kaizen- en Kata technieken (coaching kata).

Wat levert het op?

Doordat de coach in een relatief hoge frequentie van korte bijeenkomsten meerdere managers/teamleiders kort en krachtig kan begeleiden en coachen, zal er in korte tijd veel progressie geboekt worden in het doorvoeren van verbeteringen en/of vernieuwingen.

Wat is de aanpak op hoofdlijnen?

Na opdrachtverlening zal er samen met de managers/teamleiders een kick-off worden gehouden waarin een detaillering wordt gemakt van het doel van het action-learning coachingstraject. Welke verbeter- en/of vernieuwingstarget moet worden gehaald en met wie (scope en omvang). Wat moet worden ingevoerd en wat is daarvan de impact voor zowel de medewerkers als voor de managers/teamleiders; welk gedrag willen we ontwikkelen? Vervolgens wordt aan de hand van een planning met de managers/teamleiders afspraken gemaakt rondom de frequentie en duur van de coaching-sessies, worden er trainingsmodules ontwikkeld die de managers/teamleiders gaan aanbieden aan hun medewerkers.

De kosten van een action-learning coachingstraject zijn afhankelijk van onderwerp, scope en omvang van (aantal te coachen managers/teamleiders).

<<Terug                                                                                            Interesse? Neem contact op >>

 

Comments are closed.