Benchleren

Wat is het?

Benchleren is een leerproces op basis van benchmarken waarbij een of meer leerwerkgroepen de best-practice achter de cijfers onderzoekt. Benchmarken als eenmalig cross-sectioneel proces, zonder te weten wie de ander is en wat de ander doet, ofwel niet weten wat de best-practice achter de benchmark is, is niet zinvol vanwege het ontbreken van gegevens over de verbetersnelheid en het leervermogen van organisaties die nu nog geen koploper zijn (niet best-in-class). In cross-sectionele,  statische benchmarks ontbreekt immers de dimensie tijd.

Wat levert het op?

Door benchleren ontstaat veel meer inzicht in de huidige prestaties en de verschillen met andere organisaties in de benchmark. Daarmee kunnen betere beslissingen worden genomen en acties worden uitgevoerd.

Wat is de aanpak op hoofdlijnen?

Nadat u zich als opdrachtgever heeft aangemeld om een leerwerkgroep te starten in een benchleertraject, benaderen we andere organisaties om deel te nemen in een leerwerkgroep en starten we het benchleerproces op. Na een formeel benchmark-onderzoek worden vervolgens 3-5 intensieve leer-workshops georganiseerd. De kosten voor elke deelnemende organisatie aan een benchleertraject zijn afhankelijk van het onderwerp, de scope van de benchmark en de omvang van de leerwerkgroep.

<<Terug                                                                                              Interesse? Neem contact op >>

Comments are closed.