Artikelen

Blue paper – Perspectieven op Lean.

PerspectiefLeanIn het artikel ‘Everybody’s jumping on the Lean bandwagon, but many are being taken for a ride’ (Industry Week, maart 2008) stelt Pay dat veel organisaties voortvarend met Lean starten, maar na het behalen van de quick wins niet goed weten hoe ze de grote besparingen moeten realiseren, laat staan dat ze precies weten hoe ze Lean moeten borgen in hun organisatie. Tijdens bedrijfsbezoeken krijgen we vooral vragen als: Waarom komt er zo weinig uit? Doen we wel de juiste dingen? Hoe houden we het vliegwiel gaande? Hoe geven we ons Lean-programma weer een impuls? Hoe krijg ik mensen in de lijn mee? Hoe houd ik het topmanagement betrokken/gemotiveerd als resultaten op zich laten wachten? Meest waarschijnlijke oorzaak: Gebrek aan Lean leiderschap! En het gebruik van verschillende definities van Lean. Vanuit welk perspectief ziet u Lean?

Research paper: Process management proficiency – The impact on operational efficiency, customer effectiveness and financial performance.

In dit artPM1ikel wordt onderzocht wat de invloed is van process management op de operationele prestatie. Daarbij wordt procesmanagement als een multidimensionaal construct beschouwd. De resultaten tonen aan procesoriëntatie de basis is voor proces mapping wat weer de basis is voor  proces standaardisatie en het verbeteren van processen. Processtandaardisatie heeft een direct invloed op zowel de operationele efficiëntie prestaties als de klantprestaties, maar niet direct invloed op de financiële prestaties.

Dit onderzoek toont aan dat organisaties tijd moet nemen om de procesoriëntatie in de organisatie te vergroten, en voor het in kaart brengen en beschrijven bestaande processen als basis voor procesverbetering. Het punt is om de basis op orde te krijgen, wat belangrijk is voor (het vergroten van de) operationele en klantgerichte prestatie.

 Research paper: Lean practices, use of operational Lean tools and performance

Research paper - Lean practices, Lean tools & performanceIn dit artikel wordt onderzocht wat de impact van Lean is op de prestatie, waarbij we Lean hebben geoperationaliseerd als een bundle of Lean practices én als het gebruik van operationele Lean tools. De resultaten tonen aan dat Lean practices positief gerelateerd is aan procesverbeterprestatie. Echter, deze relatie wordt versterkt in commodity markten waar standaardisatie wordt gezien als belangrijk, terwijl de relatie tussen Lean practices en procesverbeterprestatie wordt getemperd in capability markten waar klantgerichtheid en -effectiviteit juist van belang wordt geacht.

.

Research paper: Lean Leadership styles of Senior Management

In dit artikel wordt onderzocht welke leiderschapsstijl (i.e. transformationeel, dienend en empowering leiderschap) van het hoLeanLeadershipger management impact heeft op Lean. Hierbij hebben we Lean geoperationaliseerd in 3 dimensies: i) als een bundel van Lean practices (i.e. een Lean infrastructuur), ii) als de mate van het gebruik van operationele Lean tools, en iii) als een cultuur van continu verbeteren. Ook hebben we gekeken naar de invloed van Lean-ambassadeurschap van het hoger management en de mate  van het stimuleren van Lean door het hoger management op Lean. Uit een vragenlijstonderzoek (N=199) blijkt dat Lean-ambassadeurschap en het stimuleren van Lean door het hoger management positief bijdragen aan een cultuur van continu verbeteren. Een dienend leiderschapsstijl van het hoger management heeft echter een negatieve invloed op het gebruik van operationele Lean tools, terwijl empowered leiderschap een positieve invloed heeft op het gebruik van operationele Lean tools. Type leiderschapsstijl van het hoger management heeft geen invloed op de mate van Lean practices.

Comments are closed.