Kennis delen

We ontwikkelen oplossingen en realiseren resultaat op basis van onze gedegen kennis en ervaring van uw sector, gecombineerd met onze inhoudelijke competenties op onze vakgebieden. Met onze publicaties streven we ernaar gezien te worden als echte Thought Leaders .

We zijn trots op het ontwikkelen en delen van onze kennis en ervaringen in de praktijk. Dit heeft naast enkele research papers al een aantal praktische publicaties (artikelen) en toegankelijke boeken opgeleverd. Op deze website mogen we echter alleen de meest recente publicaties tonen. Hier kunt informatie vinden over andere publicaties van onze oprichter op het gebied van Operational Excellence vinden.

OpEx-E-omslag-2.indd

Operational Excellence. Het boek Operational Excellence is nu ook in het Engels beschikbaar.

For all types of organizations, numerous and often conflicting market demands – the frequent delivery of innovative products and services of the highest quality at the lowest price, and with a high level of delivery reliability – pose significant management dilemmas. Organizations are expected to give simultaneous attention to the efficient production and delivery of products and services but also to effective renewal. Apparently, organizations have manage to organize efficiency and effectiveness simultaneously. How do they do that? They do it using Operational Excellence!

Operational Excellence is probably more important than ever. This is true for both industrial organizations and service organizations in the profit and non-profit sector. In many organizations, Operational Excellence is even included in the strategy. But what is it exactly?

This book clearly sets out what Operational Excellence means these days, both for industrial organizations and service organization. The book provides essential tools for implementing OpX successfully in all types of organization. It not only examines the theory and the technology behind OpX, or the differences and similarities between OpX, Lean Management and Six Sigma, it also provides a practical approach to implementing OpX. This contemporary Operational Excellence approach focuses on reducing complexity, variability management and a commitment to short lead times. It is about efficiency and effectiveness. Doing the right things right! That is why the development and realization of a culture of continuous improvement geared for perfection, is just as important as the optimization of processes. [Bestel hier / Order here]

Handboek Lean Management

Handboek Lean Management. Organisaties die met Lean aan de slag zijn gegaan, geven aan dat ze goed in staat zijn het laaghangende fruit te plukken: verbeterworkshops zijn succesvol uitgevoerd en de zichtbare verspillingen zijn geëlimineerd. In veel gevallen zijn kostenbesparingen gerealiseerd terwijl de klant sneller en beter wordt geholpen.Maar tegelijkertijd geven deze organisaties aan dat ze niet goed weten hoe ze verder moeten, hoe ze de grote besparingen moeten realiseren, laat staan dat ze precies weten hoe ze Lean moeten borgen in de organisatie. Het Handboek Lean Management biedt dan hulp.

Het Handboek Lean Management biedt inzicht in de werking, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van Lean Management in de praktijk; het behandelt alle facetten van Lean: van gestandaardiseerd werk tot Lean-leiderschap; het geeft op heldere wijze aan hoe u Lean Management winnend kunt inzetten; het bevat onmisbare handvatten om Lean succesvol in te voeren; en het biedt een praktisch overzicht van de belangrijkste concepten en modellen voor Lean.

Het handboek Lean Management is bedoeld voor iedere organisatie waarvoor doelmatigheid en doeltreffendheid van belang is: voor zowel productiebedrijven als dienstverlenende organisaties. Het biedt managers én adviseurs handvatten voor het invoeren en realiseren van Lean. Het is te bestellen bij managementboek.nl.

VanASSEN_Operational_VP_HROperational Excellence: van industrie tot dienstverlening. “We moeten meer doen met minder mensen en minder middelen.” U hoort het overal. Operational Excellence is dus belangrijker dan ooit. Dit geldt zowel voor industriële organisaties als voor dienstverlenende organisaties in de profit- en non-profitsector. Operational Excellence gaat om het doelmatig én doeltreffend inrichten en managen van de organisatie, die daardoor steeds weer in staat is de juiste klantwaarde tegen de laagste kosten te realiseren. Hiervoor zijn vaak technieken zoals Lean en Six Sigma geschikt, maar soms ook Het Nieuwe Werken en Agility (wendbaar organiseren). Hoe bepaalt u nu wat wanneer werkt en wat niet? Hoe realiseert u de operationeel excellente organisatie? [Bestellen]

Dit boek is een vervolg op het boek Operational Excellence nieuwe stijl en gaat meer in op het toepassen van Operational Excellence in profit en non-profit dienstverlening. Het boek biedt onmisbare handvatten om Operational Excellence succesvol in te voeren in alle soorten organisaties. Het gaat in op de theorie en de technieken achter Operational Excellence, op de verschillen en overeenkomsten tussen Operational Excellence en Lean management en Six Sigma, maar biedt ook concrete voorbeelden en praktische modellen. Bovendien gaat het kort in op de verschillen en overeenkomsten tussen Operational Excellence en moderne ontwikkelingen zoals Het Nieuwe Werken en Agility (wendbaar organiseren) wat tegenwoordig populair is in veel dienstverlenende organisaties (maar waar soms ook gekozen is voor Lean)

 

 

Comments are closed.